RFID er en forkortelse for Radio Frequency Identification.

RFID kan kaldes for en elektronisk stregkode, da teknologien har nogle af dexPortal samme egenskaber, som den traditionelle stregkode. Det betyder dog ikke at RFID-teknologien er bedre end stregkoden. Der er nemlig tale om to forskellige teknologier, der har forskellige anvendelsesmuligheder, som dog til tider overlapper hinanden. Med stregkode-teknologi skal scanneren have visuel kontakt med stregkoden for at aflæse den, mens RFID-teknologien kan aflæse taggen uden visuel kontakt, så længe den blot er indenfor læsbar afstand.

Den læsbare afstand varierer alt afhængig af typen af RFID-taggen, hvor nogle kan læses på op til 100 meters afstand, mens andre blot har en læseafstand på ca. 10 cm. Et RFID-system består af to stykker hardware, nemlig RFID-tags og RFID-læsere. En RFID-tag er ligesom stregkoden påhæftet det objekt, som den skal identificere og udveksle informationer om. Dette kan i princippet være en hvilken som helst genstand. RFID-taggen udveksler informationer med RFID-læseren, som kan være et selvstændigt stykke hardware eller indbygget i id kort, armbånd, telefoner, transport udstyr, lagerstyring, køle udstyr m.m. Informationen der udvekles, er almindeligvis et unikt ID-nummer, der bruges i den videre behandling i IT systemet.

Afhængig af RFID-taggen er der mulighed for at indbygge mange forskellige data i den. En RFID-tag kan være passiv eller aktiv. En passiv tag aktiveres af scanneren, så den reflekterer et signal scanneren kan læse. En passiv RFID-tag kan være en LF (low frequemcy) HF (high frequency)  eller en UHF (ultra high frequence).  En aktiv tag skal være tilsluttet en strømkilde, f. eks. et batteri, hvilket gør at taggen kan aflæses på omkring 100 meters afstand eller mere. En aktiv tag er derfor væsentlig dyrere end en passiv og benyttes derfor mere i forb.m. mere kostbare genstande. Er det en label RFID-taggen findes i, sker kodningen i forbindelse med at labelen printes. Der benyttes særlige printere, der både kan foretage indkodningen og efterfølgende verificere, at det er sket korrekt. Dette sker altsammen i en arbejdsgang, så labelen skal kun gennem printeren en gang.

Oxfordit kan tilbyde både NFC, Mifare, 125 Khz, UHF og aktive læsere/ tags og skrivere. Vi har også tags der kan sidde på metal. Derudover tilbyder vi også programmering af både terminaler og printere til læsning og skrivning af tags og lagerstyring.

Caen, R1170qID, iOS
kr 2.500,00 2500.0 DKK
Caen, R1170qID, eHID
kr 3.814,00 3814.0 DKK